Verband tussen veerkracht en burnout

Ik heb deze week de Masterclass “Veerkracht” gevolgd van neuropsycholoog Michael Portzky. Hij legt haarfijn uit wat er gebeurt in het lichaam en het brein wanneer je te lang onder te hoge spanning leeft. Wat er ook gebeurt in ons leven; veranderingen, negatieve gebeurtenissen, een verlies of stress op het werk, steeds weer wordt de manier waarop we ons een weg banen door het leven bepaald door onze veerkracht. Veerkracht bepaalt hoe iemand met werkdruk en stress omgaat. En of je dus slachtoffer wordt van langdurige stress. Waarom jij wel en niet jouw collega? Hoe lager jouw veerkracht, hoe kwetsbaarder je bent voor een burnout. Veerkracht is een buffer tegen een stressaanslag. Maar niemand is onkwetsbaar.

“Veerkracht is een persoonlijkheidskenmerk dat je in staat stelt om de negatieve effecten van stress te modereren en je mogelijkheden tot adaptatie vergroot”

Gezond palliatief pallet

Aan de hand van een wetenschappelijk ontwikkelde vragenlijst kan veerkracht worden gemeten, maar een hoge veerkracht vrijwaart je niet van stressklachten. Er is bijvoorbeeld ook een duidelijk verband met perfectionisme, de lijdensdruk die ontstaat door het niet voldoen aan de eigen hoge eisen en verwachtingen.

De kwaliteit van het “palliatieve palet” blijkt een belangrijke voorspeller voor het risico op burnout. Dit ietwat vreemde begrip dat Portzky heeft geïntroduceerd behelst een scala aan activiteiten die variëren van positief gedrag zoals wandelen, mediteren, lezen, spelletjes doen tot destructief gedrag, zoals roken, niet of overmatig eten, overmatig alcoholgebruik tot zelfmoordgedachten. Het geeft inzicht in het totaal aan stressreducerende activiteiten waarmee men de balans in evenwicht probeert te houden.

Hoe gezond is jouw palliatieve pallet? Hoe kwetsbaar ben jij voor een burnout? Wil je hier meer over weten of onderzoeken wat jij kan doen om stressklachten duurzaam aan te pakken. Neem dan gerust contact op.