Wat kan je als leidinggevende doen om het herstelproces bij burnout te bevorderen? Als leidinggevende wordt je steeds meer geconfronteerd met werknemers die uitvallen met stressklachten. Uit recente cijfers blijkt dat 1 op de 8 werknemers met werk gerelateerde psychische klachten thuis komt te zitten. Voor jou als werkgever een aanzienlijke belasting. Natuurlijk leef je in de eerste plaats mee met je werknemer. Het zijn meestal juist de dienstverlenende, hardwerkende mensen die snel en goed klussen oppakken die uitvallen. Maar daarnaast is er ook de andere kant: het zoeken naar vervanging, zorg voor de achtergebleven werknemers, mogelijk productieverlies en de kosten.

Wat kun je doen om herstel te bevorderen?

Wat weet je over stressklachten?

Wat weet je over stressklachten en burnout ? Ben je bewust van het feit dat stressklachten in de eerste plaats een lichamelijke component hebben.  Het neuro-hormonale systeem is ontregeld. Dit vraagt dus eerst fysiek herstel om daarna te kunnen gaan werken aan gedragspatronen. Kennis over overspannenheid en burnout draagt bij aan een goede benadering van de werknemer. Weet ook dat meestal sprake is van werkgerelateerde oorzaken,  al dan niet in combinatie met privé omstandigheden. Het vraagt ook aandacht voor het team. Is het een signaal van overbelasting binnen het team. En wat is het effect van de afwezige werknemer op de werkdruk van de rest van het team. Mogelijk zijn aanpassingen nodig.

Wat is goede begeleiding?

Een goede begeleiding van de werknemer spreekt voor zich. Gefocust op duurzaam herstel. Het inzetten van een coach die oog heeft voor zowel lichamelijk als psychisch herstel is daarbij onontbeerlijk. Maar wat kan jij zelf doen als leidinggevende of manager?

♣ Gepast contact

Weet dat het in de eerste fase van een burnout nodig kan zijn dat de werknemer afkoppelt van het werk. Loslaten is voor mensen met burnout vaak lastig. Als ze in de eerste fase van herstel hiermee al gaan oefenen, zal ook bij terugkeer in het werk beter omgegaan kunnen worden met loslaten. Dit betekent niet dat er geen contact mag zijn. Integendeel. Betrokkenheid vanuit het werk, ook van collega’s is belangrijk. Interesse tonen zonder druk uit te oefenen om snel te re-integreren draagt bij aan het herstelproces. De werknemer blijft zich welkom voelen.

♣ Focus op preventie 

In een tijd waarin steeds meer medewerkers uitvallen is een visie op en maatregelen rond duurzame inzetbaarheid noodzakelijk. Preventie kan verzuimkosten verlagen. Als een medewerker uitvalt met volledige uitputting, dan duurt herstel lang. Bij de eerste tekenen van overmatige stress kan het preventief aanbieden van coaching uitval voorkomen of de verzuimduur verkorten. Ook kunnen medewerkers worden “bijgeschoold” over stress, wat is het, wat zijn de eerste symptomen en wat kan je zelf doen voor een vitale leefstijl.

Als leidinggevende of werkgever kun je wezenlijk bijdragen met maatregelen ter preventie en aan het herstel van je werknemer bij overspanning of burn-out. Wil je hier meer advies over, neem dan gerust contact op.