Burn-out is door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) nu officieel erkend als een zelfstandige beroepsziekte. Burn-out is volgens het WHO het gevolg van chronische stress op de werkplek die niet succesvol is gemanaged. Het wordt gekenmerkt door drie dimensies:

1) gevoelens van uitputting;

2) gevoel van afstand tot werk; en

3) verminderde professionele prestaties.

Burn-out behoort tot een van de 55.000 ziekten, symptomen en oorzaken van verwondingen die worden genoemd in de International Classification of Diseases, de zogenoemde ICD-lijst. Deze  wordt van kracht op 1 januari 2022. Zorgaanbieders hebben daarmee de tijd om hun voorwaarden aan te passen aan de nieuwe lijst. Met de lijst worden in de eerste plaats statistieken bijgehouden en gezondheidstrends gedocumenteerd.

Volgens onderzoek van TNO in 2017 heeft ruim 16 procent van de werknemers burnoutklachten. Het onderzoeksinstituut becijfert de jaarlijkse kosten van werkgerelateerd verzuim op bijna 9 miljard per jaar. Meer dan de helft van dit bedrag gaat volgens TNO op aan psychische klachten.